Odporność psychiczna. Czyli test psychometryczny MTQ Plus.

Czy wiesz, że symptomy wypalenia wykazuje aż 65% pracujących zawodowo Polaków? Towarzyszy Ci uczucie wyczerpania, braku motywacji, a także obniżona wydajność i zniechęcenie? Dużo osób pracujących nie wie, jak zadbać o swoją kondycję psychiczną czy emocjonalną. A dlaczego? Ponieważ nie są w stanie sami określić powodu tego wypalenia. Tu pojawia się psychometryczny test MTQ Plus, który pomoże Ci zidentyfikować i zrozumieć czynniki przyczyniające się do wypalenia. Test bada przede wszystkim odporność psychiczną, która jest naszą cechą osobowości.

W tym artykule przybliżę Ci, czym jest test psychometryczny MTQ Plus. Jaki ma on związek z odpornością psychiczną i jak to narzędzie rozwojowe wykorzystać w biznesie.

Odporność psychiczna. Czyli test psychometryczny MTQ Plus.

Czym jest test psychometryczny MTQ Plus?

MTQ Plus to narzędzie psychometryczne wykorzystywane do pomiaru i oceny wypalenia zawodowego w miejscu pracy. Jest to rozwinięta wersja oryginalnego narzędzia stworzonego przez prof. Christinę Maslach, która jest znana ze swoich badań nad wypaleniem zawodowym.

MTQ Plus zawiera zestaw pytań i skali, które pozwalają ocenić poziom wypalenia w kontekście pracy. Test pomaga, jakie czynniki mogą przyczyniać się do tego zjawiska. Badania z użyciem MTQ Plus pozwalają organizacjom i pracownikom lepiej zrozumieć problemy związane z wypaleniem w miejscu pracy. To prowadzi do opracowywania strategii zarządzania stresem oraz poprawy warunków pracy.

Ten test jest pierwszym na świecie narzędziem do mierzenia Odporności Psychicznej. Warto pamiętać, że MTQ Plus jest używane przez specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i psychologów w celu analizy wypalenia zawodowego w kontekście organizacyjnym.

MTQ Plus a Odporność Psychiczna

Odporność psychiczna, znana również jako odporność emocjonalna, to zdolność jednostki do radzenia sobie ze stresem, trudnościami i wyzwaniami życiowymi w sposób skuteczny. Odporność psychiczna oznacza elastyczność emocjonalną i umiejętność przystosowywania się do zmieniających się okoliczności. Na podstawie naukowej analizy i wieloletnich badań Doug Stycharczyk i prof. Peter Clough wyodrębniono 4 główne czynniki odporności psychicznej. Dzięki temu powstał Model 4C.

Elementy odporności psychicznej obejmują:

 1. Kontrola – skala pokazuje stopień wpływu na swoje życie według własnych odczuć. Można wyodrębnić dwa sposoby myślenia osób badanych. Niektóre z nich wierzą, że mają realny wpływ na to co się dzieje wokół, na swoje środowisko. Inne osoby odczuwają, że na środowisko, które je otacza, nie mają żadnego wpływu. To, co się dzieje wokół, jest poza ich kontrolą osobistą.
 2. Zaangażowanie – skala ta pokazuje wytrwałość danej osoby do dążenia do swoich celów czy realizacji zadań. Zaangażowanie badanych można podzielić na osoby, które szybko tracą zainteresowanie lub ich uwaga kieruje się wokół czegoś innego oraz osób, które wytrwale dążą do realizacji zadań i celów.
 3. Wyzwanie – skala ta pokaże osobie badanej, na ile dane wyzwanie jest w jego odczuciu szansą, nową możliwością a na ile zagrożeniem lub pojawiającym się problemem. Osoby, które odczuwają pozytywne emocje w wyzwaniach, są bardziej skłonne do dążenia do samorozwoju. Osoby, którym towarzysza złe emocje przy nowych wyzwaniach będą ich unikać z poczucia strachu np. przed niepowodzeniem.
 4. Pewność siebie – skala pokazuje na ile badana osoba radzi sobie z niepowodzeniami. Ich reakcją może być albo większa motywacja po niepowodzeniu i przyjęcie tego jako naturalną kolej rzeczy lub zniechęcenie się i brak dalszej motywacji w działaniach.

Odporność psychiczna jest istotnym czynnikiem w zachowaniu zdrowia psychicznego i radzeniu sobie ze stresem w życiu codziennym. Można ją rozwijać właśnie poprzez wykonanie testu psychometrycznego MTQ Plus.

Zobacz też: Reiss Motivation Profile, jak go wykorzystać w biznesie?

Na czym polega test MTQ Plus?

Test odporności psychicznej zawiera skalę ogólnej odporności psychicznej. Mierzy się ją w zakresie od 1 do 10. Test zawiera 74 rzetelnych pytań. Oto ogólna idea, na czym polega ten test:

 1. Kwestionariusze i skale: Test MTQ Plus skupia się na zbieraniu informacji od osób za pomocą różnych kwestionariuszy i skali. Te narzędzia zawierają pytania dotyczące pracy, poziomu stresu, wyczerpania emocjonalnego i innych czynników związanych z wypaleniem zawodowym.
 2. Wyniki oceny: Na podstawie udzielonych odpowiedzi w kwestionariuszach, można uzyskać wyniki, które pomagają określić, czy dana osoba jest narażona na ryzyko wypalenia zawodowego i w jakim stopniu.
 3. Analiza i interwencje: Wyniki testu MTQ Plus pozwalają organizacjom i specjalistom ds. zasobów ludzkich zrozumieć, które obszary pracy lub czynniki mogą przyczyniać się do wypalenia zawodowego w danym środowisku. Na podstawie tych wyników można opracować strategie zarządzania stresem, doskonalenia warunków pracy i poprawy dobrostanu pracowników.

Test może być wykonany dla organizacji, firmy oraz dla osób indywidualnych. Pomaga identyfikować obszary, które wymagają uwagi i poprawy, aby stworzyć bardziej zdrowe i efektywne środowisko pracy.

Poniżej przedstawiam, jak wygląda cały proces:

Odporność psychiczna - test psychometryczny MTQ Plus

Jak wykorzystać MTQ Plus w swoim biznesie? – Narzędzie rozwojowe

Test MTQ Plus, może być stosowany jako narzędzie rozwojowe w kontekście organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Oto kilka sposobów, w jakie MTQ Plus może służyć rozwojowi pracowników i organizacji:

 • Test MTQ Plus pozwala na identyfikację obszarów ryzyka, w których pracownicy są narażeni na wypalenie zawodowe. To umożliwia organizacjom zwrócenie uwagi na konkretne dziedziny, które wymagają poprawy. Mogą zaliczać się do nich obszary takie jak zarządzanie stresem, obciążenie pracą, wsparcie społeczne i inne.
 • Na podstawie wyników testu MTQ Plus organizacje mogą dostosować programy i szkolenia mające na celu zarządzanie stresem i poprawę zdolności pracowników do radzenia sobie z presją zawodową.
 • Test ten może pomóc w identyfikacji aspektów doskonalenia kultury organizacyjnej, które wpływają na wypalenie zawodowe. Na przykład, organizacje mogą zrozumieć, czy niezdrowa konkurencja, brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym czy brak wsparcia wpływają negatywnie na pracowników.
 • Test MTQ Plus dostarcza danych, które pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących rekrutacji, awansów, przekwalifikowania. Pomoże im to także dostosować obowiązki zawodowe do umiejętności i potrzeb pracowników.
 • Test pomoże zrozumieć swoje własne poziomy stresu i wypalenia zawodowego. Może to prowadzić do bardziej skutecznego samodzielnego zarządzania swoją karierą i zdrowiem psychicznym.

Podsumowując, MTQ Plus jako narzędzie rozwojowe może pomóc organizacjom i jednostkom w zrozumieniu i zarządzaniu wypaleniem zawodowym w miejscu pracy, co przyczynia się do poprawy dobrostanu pracowników i efektywności.

MTQ Plus – cena

Ile kosztuje test psychometryczny MTQ Plus? Cena testu, którą Ci proponuję to 777 zł netto.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, to zapraszam Cię tutaj: Zamów test MTQ Plus.