Badanie DISC D3. Czyli jak stworzyć Efektywny Team?

Czy jako lider zastanawiasz się, w jaki sposób zrozumieć i poznać swój zespół? Czy chcesz budować, zwiększać kompetencje i efektywnie zarządzać zespołem? Poznając fundamenty swojego biznesu, będzie Ci łatwiej dobrać zadania do siebie, a także przydzielać je zespołowi z większą lekkością. Badanie DISC D3 pomoże Ci stworzyć efektywny team, który zaczyna się od Ciebie i Twoich pracowników.

W tym artykule przybliżę Ci, na czym polega Badanie DISC D3, jak przebiega test oraz jak wykorzystać to narzędzie w swoim biznesie.

badanie disc d3 jak stworzyć efektywny team

Co to jest DISC D3?

DISC D3™ jest to narzędzie, które bada kompetencje, role w zespole oraz style zachowań i komunikacji Twoje lub/i Twoich pracowników. W ogólnym znaczeniu badanie jest narzędziem diagnostycznym, który w przeciwieństwie do innych tego typu testów, (które skupiają się tylko na zachowaniu (DISC)) to badanie łączy 4 analizy:

  • DISC
  • TEAMS
  • VALUES
  • BAI

Zaczynając od początku, czyli samego pojęcia DISC możemy wyobrazić sobie grupę ludzi w konkretnym środowisku, w konkretnej sytuacji. Analizując taką grupę pod względem ich zachowań, według badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona wyróżnimy konkretne style ich zachowań. A dokładnie 4 style takich zachowań. Co ciekawe wyobraź sobie, że każdy z nas wykazuje dokładnie te style zachowań, tylko z jedną różnicą – o różnym stopniu ich intensywności.

W pojęciu DISC każda literka ma swoje znaczenie. Są to skróty z języka angielskiego, które przekładają się w następujące hasła:

D – Dominant (Dominujący)

I – Influencing (Wpływowy)

S – Steady (Stały)

C – Compliance (Sumienny)

DISC, czyli analiza 4 stylów zachowań skupia się wokół 3 testów kompetencji: TEAMS, VALUES, BAI. Obrazując sobie znaczenie tych testów w połączeniu z DISC, możemy wyobrazić sobie koło o charakterze stylów zachowań, w którym zawierają się te 3 testy, czyli D3.

DISC D3 czyli 4 style zachowań i 3 testy kompetencji

DISC – 4 style zachowań

Poznając podstawę zagadnienia DISC D3, możemy skupić się na szczegółowej charakterystyce tego pojęcia.

D- Dominant (Dominujący)

Osoba o takim stylu zachowania wyraża się następującymi cechami: jest pewna siebie, nie boi się podejmować decyzji, skoncentrowana na realizację celu, wielozadaniowa, lubiąca wyzwania i zmiany. Motywatorem takiego stylu zachowania są nowe wyzwania i niezależność. Czyli jest to osoba bardzo samodzielna, radząca sobie w trudnych i niespodziewanych sytuacjach, ale u takiej osoby pojawiają się także lęki przed utratą kontroli nad sytuacją lub bycie wykorzystanym.

I– Influencing (Wpływowy)

Kolejnym stylem zachowania jest osoba nastawiona na rozmowę z ludźmi. Charakteryzuję się dużą kreatywnością, jest emocjonalna, wspierająca, ale także mało zorganizowana. U takiej osoby motywatorem będzie aprobata społeczna, prestiż oraz zaufanie ze strony innych co z drugiej strony jest także lękiem takiego stylu zachowania, czyli być odrzuconym przez innych.

S-Steady (Stały)
Osoba charakteryzująca się tym stylem zachowania, jest lojalnym i wspierającym członkiem zespołu. Jest ufna, wrażliwa i cierpliwa. Jest to osoba także cicha, ale bystra. Nie jest chętna na nagłe zmiany, ponieważ potrzebuje rozumieć sytuacje od podstaw, co jest także jej lękiem, czyli utrata poczucia stabilności.
Motywatorem takiej osoby jest utrzymanie status quo, czyli nic innego jak niewiele zmian, stały stan rzeczy, poczucie bezpieczeństwa.

C-Compliance (Sumienny)
Jest to osoba, która ma bardzo wyraźne cechy perfekcjonisty i realisty. Jest to osoba wrażliwa, zorganizowana, komunikująca się poprzez fakty, zadająca wiele pytań. Te cechy przekładają się w motywatory takie jak dbałość o szczegóły, precyzje, stawianie na jakość. Taka osoba źle radzi sobie z krytyką lub brakiem docenienia, co jest jej czynnikiem demotywującym.

DISC D3 – 3 testy kompetencji

TEAM – ten test kompetencji pozwala określić preferowane role w zespole pracowników. Poddając testowi wszystkich członków zespołu, możemy jasno zobaczyć intensywność tych ról lub dominacje którejś z nich. Możemy wyróżnić 5 takich ról zespołowych: Kreator, Realizator, Analityk, Koordynator i Strateg. Poznając intensywność tych ról, jesteśmy w stanie uniknąć niejasności wewnątrz zespołu, co ułatwi realizacje wspólnego celu.

VALUES – Wartości w zespole odnoszą się do przekonań, norm i zasad. Są to wspólne czynniki, które kształtują zespół i sposób, w jaki on działa i podejmuje decyzje. Wartości stanowią ważny fundament w sposobie interakcji i współpracy wewnątrz zespołu. Możemy wyróżnić 4 takie wartości: Lojalność, Niezależność, Równość i Uczciwość.

BAI – czyli wewnętrzne motywacje. Są to siły i impulsy, które nie są wywołane zewnętrznymi bodźcami. Są to elementy najmniej widoczne gołym okiem, czyli zainteresowania, pasje, wartości lub osobiste cele. Poznając wewnętrzne motywacje zespołu, możemy przyczynić się do pozytywnego wpływu na ich produktywność, kreatywność i satysfakcję zawodową. Wyróżniając główne wewnętrzne motywacje, pojawiają się pojęcia takie jak: Wiedza, Ekonomia, Artyzm, Solidarność, Wpływ, Wewnętrzny spokój.

Zobacz też: Jeżeli chcesz zadbać o Personal and Employer branding, zapraszam do artykułu: Marka osobista w mediach społecznościowych.

DISC D3 = Efektywny Team

Jako osoba prowadząca zespół wiesz, jak ważna jest efektywna praca zespołu. Tworząc efektywny team, przyczyniasz się nie tylko do osiągnięcia sukcesu w świecie biznesu, ale także do atmosfery pracy i wydajności zespołu. Ważnym etapem tworzenia zespołu jest oczywiście jak najbardziej jasne określenie celów, które jako jeden zespół chcemy osiągnąć. Następnie pojawia się etap przypisywania ról i obowiązków zespołu. Tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie DISC D3 łączy się z efektywnym zespołem.
Poznanie kompetencji pracowników w biznesie jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. To proces identyfikacji, oceny i rozwijania umiejętności, wiedzy i cech charakteru pracowników. Działa to na korzyść organizacji poprzez dostosowanie zadań do umiejętności pracowników, zwiększenie zaangażowania oraz efektywności pracy. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej tworzyć zespoły i planować rozwój zawodowy pracowników.

Jak badanie wpłynie na twój biznes?

Badanie DISC D3 pozwala poznać nie tylko to, co jest widoczne, ale także to, co nie widać gołym okiem, a co ma bardzo duży wpływ na zachowania w zespole. Korzyści z zastosowania DISC D3 jest bardzo dużo od strony nie tylko zespołu, ale także samego siebie.

Możesz poznać i zrozumieć własny styl przywództwa, czyli swoje mocne i słabe strony w byciu liderem zespołu. Możesz poznać swój potencjał, który zostanie wykorzystany na potrzeby efektywnego teamu. Badanie dostarcza informacje o czynnikach motywujących zespołu, także o mocnych stronach i ograniczeniach wywołanych wewnętrznymi przekonaniami. Poznając style zachowań zespołu, umożliwiamy nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, poznajemy lęki, motywacje oraz wartości pracownika. To, czego nie widać jest bardzo wartościowe w rozwiązywaniu problemów między pracownikami.

Badanie daje także możliwości, w pełni rozwinąć talenty, które niewątpliwie, już istnieją w organizacji. Wynikiem działań są: bardziej zadowoleni pracownicy, wyższa wydajność pracy i rosnące zyski. Poznając fundamenty zespołu, wiemy, nad czym trzeba popracować i jakie szkolenia przyczynią się do zwiększenia kompetencji zespołu. Są to bardzo konkretne informacje, które z pewnością pozwolą obrać ścieżkę dążącą do efektywnego teamu.

Jak przebiega badanie DISC D3 krok po kroku?

Badanie DISC D3 polega na wypełnieniu testu online który można wykonać w dowolnym momencie. Po wypełnieniu testu umawiamy się na spotkanie online, gdzie zostają omówione wyniki twojego profilu lub profilu twoich pracowników. Wynikiem testu i rozmowy jest obszerny indywidualny raport.

przebieg badania disc d3 krok po kroku

Ile kosztuje badanie DISC D3? Otrzymujesz szczegółowe omówienie wraz z obszernym raportem, który pokaże Ci szczegółową diagnozę stylów zachowań i pomoże zrozumieć role w zespole. Cena takiej inwestycji, którą Ci proponuje to 797 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, to zapraszam Cię tutaj, gdzie po wykupieniu badania otrzymujesz link do testu Zamów badanie DISC D3.

DISC D3 podsumowanie korzyści płynących z badania.

Badanie pozwoli poznać role w zespole, style komunikacji i zachowań Twoje oraz Twoich pracowników. Są to ważne elementy biznesu, które przyczyniają się do tworzenia efektywnego teamu. Badanie przynosi wiele korzyści m.in.:

  • Poznanie swoich mocnych stron i możliwych wyzwań
  • Dobre samopoczucie na stanowisku pracy
  • Motywacja do wykonywania obowiązków
  • Wyższa wydajność pracy
  • Dobranie odpowiednich szkoleń rozwojowych