Interakcje w marketingu

Interakcje w marketingu

Marketing interakcyjny
Jak postrzegam interakcje w marketingu? Interakcje w marketingu to klucz do prezentowania wartości swoich produktów i usług, budowania relacji z odbiorcami i rozwoju biznesu. Czy już z nich korzystasz? Zobacz jak je postrzegam w przestrzeni przedsiębiorczości i współczesnego marketingu. Jako każde spotkanie, zetknięcie się z osobą, produktem, marką. Jako akcję/zachowanie wykonane w stosunku do tej osoby, produktu, marki. Jako emocje, które w  nas wzbudza dana osoba, produkt, marka. Jako oddziaływanie na zmysły w kontakcie z drugą osobą, produktem, marką. Jako doświadczenie, które zapisuje się w naszej podświadomości w związku ze spotkaniem tej osoby, produktu, marki. Jako energię, która się wytwarza i pobudza do podejmowania działań w relacji z drugą osobą, produktem, marką. Jako podstawę budowania relacji i więzi między jednostkami, odbiorcami, a produktem czy marką. W końcu jako sposób zaangażowania…
Czytaj dalej